Archívy: Legal Pages

REKLAMAČNÝ PORIADOK     PREAMBULA   Reklamačný poriadok spoločnosti:   Názov spoločnosti:                                 NS-PRO s.r.o. Sídlo:                                                      Vrádište 277, 908 49 Vrádište IČO:                                                        52710963 DIČ:                                                        2121124984 IČ DPH:                                                  SK2121124984 Zapísaná v:                                            Obchodný register Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č.: 45576/T Adresa elektronickej pošty:                   info@ns-pro.sk        Telefonický kontakt:                        +421 950 704 083, +421 951 267 918   […]

Čítať ďalej

Všeobecné obchodné podmienky   PREAMBULA   Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti:   Názov spoločnosti:                                 NS-PRO s.r.o. Sídlo:                                                      Vrádište 277, 908 49 Vrádište IČO:                                                                      52710963 DIČ:                                                                      2121124984 IČ DPH:                                                              SK2121124984 Zapísaná v:                                                        Obchodný register Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č.: 45576/T Adresa elektronickej pošty:                    info@ns-pro.sk        Telefonický kontakt:                         +421 951 267 918   (ďalej len […]

Čítať ďalej

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Kto spracúva Vaše osobné údaje ?   Vaše osobné údaje spracúva podnikateľ NS-PRO s.r.o. so sídlom Vrádište 277, 908 49 Vrádište, IČO: 52710963, zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 45576/T (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej […]

Čítať ďalej